Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akcjonariat

14 501 653 akcji - kapitał Spółki


5.480.000 akcji - Województwo Wielkopolskie - 37,8%

2.081.015 akcji - Społeczna Fundacja Ludzie dla Ludzi - 14,3%

3.076.923 akcji - Surfstopshop sp. z o.o. - 21,2%

3.277.736 akcji - LLAR Investment sp. z o.o. - 22,6%

585.979 akcji - Pozostali - 4%