Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej sp. z o.o.
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań

Akcjonariat

    Akcjonariat 4.480.000 akcji imiennych serii A – Województwo Wielkopolskie, 1.921.015 akcji imiennych serii B – Społeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi”, 1.000.000 akcji imiennych serii C – Województwo Wielkopolskie, 3.255.938 akcji zwykłych na okaziciela serii D – Emisja Publiczna, 484.700 akcji zwykłych na okaziciela serii E – Akcje Pracownicze,