Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla 5. grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. Numer referencyjny: SzW/8/2018