Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. w Poznaniu zatrudni pracownika technicznego

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. w Poznaniu zatrudni pracownika technicznego (złotą rączkę) do naprawiania drobnych usterek i utrzymywania pomieszczeń OPEN SA w dobrym stanie technicznym.

Prosimy o kontakt na adres e-mail: nowaczyk.aneta@open.poznan.pl lub pod numerem telefonu: 61 8518 627 wew. 108.