Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Aktualności

Usługa polegająca na wykonywaniu znieczuleń prostych, pacjentom poddającym się badaniom kolonoskopowym, przez lekarza specjalistę anestezjologa, służąca realizacji projektu ...

Usługa polegająca na wykonywaniu znieczuleń prostych, pacjentom poddającym się badaniom kolonoskopowym, przez lekarza specjalistę anestezjologa, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”.

Link do postępowania w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1156496#

Usługa polegająca na wykonywaniu badań kolonoskopowych przez lekarza specjalistę mieszkańcom Wielkopolski.....

Usługa polegająca na wykonywaniu badań kolonoskopowych przez lekarza specjalistę mieszkańcom Wielkopolski, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”.

Link do postępowania w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1156478#

Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski - II postępowanie

Usługa polegająca na dostawie środków farmakologicznych do wykonywania badań kolonoskopowych, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski” II postępowanie.

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1144740#

 

Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań histopatologicznych wycinków/polipów pobranych w trakcie wykonywania badań kolonoskopowych.

Usługa polegająca na wykonywaniu badań histopatologicznych wycinków/polipów pobranych w trakcie wykonywania badań kolonoskopowych, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”.

Postępowanie ofertowe na kierowcę specjalistycznych pojazdów ciężarowych

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów 
im. Aliny Pienkowskiej S.A. ogłasza postępowanie ofertowe i zwraca się o 
przedstawienie oferty na kierowcę specjalistycznych pojazdów 
ciężarowych, dla realizacji projektu pn. "Rozwój profilaktyki 
onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i 
Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. na terenie całej 
Wielkopolski", dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Działania 6.6