Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Postępowanie ofertowe na dostawę paliwa dla medycznych pojazdów specjalistycznych OPEN

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. ogłasza postępowanie ofertowe i zwraca się o przedstawienie oferty na dostawę paliwa dla medycznych pojazdów specjalistycznych OPEN w okresie 12 miesięcy, niezbędnego dla realizacji projektu pn.

"Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski"

dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, w ramach Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

Dokumenty dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...