Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Programy współfinansowane przez Unię Europejską

Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023

 

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów realizuje projekt pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach
2019-2023”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 6 313 192,82 zł

Kwota dofinansowania z EFS: 5 366 213,89 zł

Partnerami projektu są Społeczna Fundacja „Ludzie dla Ludzi” oraz Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Jerzy Stępień PANACEUM P.L. z Złotowa.

Projekt skierowany jest do kobiet z województwa wielkopolskiego w wieku 50-69 lat (profilaktyka raka piersi) oraz 25-59 lat (profilaktyka raka szyjki macicy).

Celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w ramach „Populacyjnego programu profilaktyki raka piersi” oraz „Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy” poprzez działania edukacyjne i informacyjne na terenie województwa, skierowane zarówno do kobiet z odpowiednich przedziałów wiekowych, jak też do lekarzy, pielęgniarek i położnych z Podstawowej Opieki Zdrowotnej i lekarzy medycyny pracy.

Badania mammograficzne skierowane są do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie chorowały na nowotwór piersi i które w ciągu poprzednich dwóch lat nie miały wykonywanych badań w ramach ww. programu. Badania wykonywane są w siedzibie OPEN S.A. w Poznaniu oraz w mammobusach na terenie całego województwa.

Badania cytologiczne skierowane są do kobiet w wieku 25-59 lat, które nie chorowały na nowotwór szyjki macicy i które w ciągu poprzednich trzech lat nie miały wykonanych badań w ramach ww. programu. Badania wykonać można w siedzibie OPEN S.A. oraz w cytobusie na terenie całego województwa.

Projekt zakłada również organizowanie warsztatów edukacyjnych skierowanych do mieszkanek Wielkopolski w wieku 25-69 lat. Spotkania te mają na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat konieczności wykonywania badań profilaktycznych oraz mają zachęcać kobiety do regularnego badania się.

Dodatkowo organizowane będą szkolenia dla lekarzy, położnych i pielęgniarek POZ i lekarzy medycyny pracy, podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę na temat znaczenia profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy oraz poznają sposoby na eliminowanie barier powodujących niezgłaszanie się kobiet na badania profilaktyczne.

W ramach projektu zostanie zakupiony mammograf.

Projekt będzie realizowany do 30.06.2023 r.