Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej sp. z o.o.
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań

Ogłoszenia

Pomoc psychologiczna

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej S.A. jest realizatorem zadania pn. Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich na lata 2017-2019, w ramach wieloletniego programu pn. “Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”.

Pomoc psychologiczna

W okresie od 21.10.2016-31.12.2016 OPEN realizuje zadanie finansowane przez Ministra Zdrowia pn. Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich w ramach "Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych"