Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej sp. z o.o.
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań

Ogłoszenia

Pomoc psychologiczna

W okresie od 21.10.2016-31.12.2016 OPEN realizuje zadanie finansowane przez Ministra Zdrowia pn. Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich w ramach "Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych"

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na cyklicznym publikowaniu artykułów edukacyjnych w drukowanej prasie lokalnej, na lokalnych portalach internetowych lub w lokalnych rozgłośniach radiowych

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na cyklicznym publikowaniu artykułów edukacyjnych w drukowanej prasie lokalnej, na lokalnych portalach internetowych lub w lokalnych rozgłośniach radiowych, na potrzeby projektu pn. "Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów SA na terenie całej Wielkopolski", realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Postępowanie ofertowe na usługę doradztwa w rozliczeniu projektu

21.06.2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej S.A. w związku z ogłoszonym dn. 31.05.2016 r. postępowaniem ofertowym dla zadania pn. "USŁUGA DORADZTWA W ROZLICZENIU PROJEKTU PN. „ROZWÓJ PROFILAKTYKI ONKOLOGICZNEJ WŚRÓD KOBIET REALIZOWANY PRZEZ OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW S.A. NA TERENIE CAŁEJ WIELKOPOLSKI"" informuje o wyniku postępowania i dokonaniu dn. 21.06.2016 r. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja do pobrania w pliku PDF załączonym poniżej.