Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Przetargi

Usługa polegająca na dostawie środków farmakologicznych do wykonywania badań kolonoskopowych, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski"

Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań histopatologicznych wycinków/polipów pobranych w trakcie wykonywania badań kolonoskopowych.

Usługa polegająca na wykonywaniu badań histopatologicznych wycinków/polipów pobranych w trakcie wykonywania badań kolonoskopowych, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”.

Postępowanie ofertowe na kierowcę specjalistycznych pojazdów ciężarowych

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów 
im. Aliny Pienkowskiej S.A. ogłasza postępowanie ofertowe i zwraca się o 
przedstawienie oferty na kierowcę specjalistycznych pojazdów 
ciężarowych, dla realizacji projektu pn. "Rozwój profilaktyki 
onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i 
Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. na terenie całej 
Wielkopolski", dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Działania 6.6 

Zapytanie ofertowe na asystę pielęgniarki podczas wykonywania przez lekarza badań kolonoskopowych.

„Usługa polegająca na asyście pielęgniarki podczas wykonywania przez lekarza badań kolonoskopowych mieszkańcom Wielkopolski, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”.

Link do postępowania w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1137161#

 

Zapytanie ofertowe na wykonywanie znieczuleń prostych przez lekarza specjalistę anestezjologa.

„Usługa polegająca na wykonywaniu znieczuleń prostych, pacjentom poddającym się badaniom kolonoskopowym, przez lekarza specjalistę anestezjologa, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”.

Link do postępowania w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1137091#

Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań kolonoskopowych przez lekarza specjalistę mieszkańcom Wielkopolski

„Usługa polegająca na wykonywaniu badań kolonoskopowych przez lekarza specjalistę mieszkańcom Wielkopolski, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”.

Link do postępowania w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1137041

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi polegającej na dostawie paliwa dla medycznych pojazdów specjalistycznych OPEN.

„Usługa polegająca na dostawie paliwa dla medycznych pojazdów specjalistycznych OPEN, służąca realizacji projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski”  

Link do postępowania w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136807#

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi polegającej na odbiorze próbek do badań od mieszkańców województwa wielkopolskiego III

„Usługa polegająca na odbiorze próbek do badań od mieszkańców województwa wielkopolskiego, zarejestrowaniu ich, zebraniu wywiadu medycznego i dostarczeniu do Zamawiającego, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski” III postępowanie

Link do postępowania w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1135980

Zapytanie ofertowe na kierowcę specjalistycznych pojazdów ciężarowych, dla realizacji projektu pn. "Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski"

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. ogłasza postępowanie ofertowe i zwraca się o przedstawienie oferty na kierowcę specjalistycznych pojazdów ciężarowych, dla realizacji projektu pn. "Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.

Zapytanie ofertowe na kierowcę specjalistycznych pojazdów ciężarowych, dla realizacji projektu pn. "Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski"

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. ogłasza postępowanie ofertowe i zwraca się o przedstawienie oferty na kierowcę specjalistycznych pojazdów ciężarowych, dla realizacji projektu pn. "Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.