Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Przetargi

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na cyklicznym publikowaniu artykułów edukacyjnych w drukowanej prasie lokalnej, na lokalnych portalach internetowych lub w lokalnych rozgłośniach radiowych

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na cyklicznym publikowaniu artykułów edukacyjnych w drukowanej prasie lokalnej, na lokalnych portalach internetowych lub w lokalnych rozgłośniach radiowych, na potrzeby projektu pn. "Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów SA na terenie całej Wielkopolski", realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe na kierowcę specjalistycznych pojazdów ciężarowych, dla realizacji projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski”

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. ogłasza postępowanie ofertowe i zwraca się o przedstawienie oferty na kierowcę specjalistycznych pojazdów ciężarowych, dla realizacji projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski”, dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020,

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania strony internetowej - rozstrzygnięcie

Postępowanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie portalu internetowego wraz z dostawą serwera, na potrzeby projektu pn. "Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów SA na terenie całej Wielkopolski", realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności w wyborze wykonawców zadań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania strony internetowej - unieważnione

Zapytanie ofertowe „Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i uruchomieniu portalu internetowego, utrzymaniu portalu i dostawie serwera, służąca realizacji projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski”, realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności w wyborze wykonawców zadań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe dot. dostawy paliwa - postępowanie unieważnione

Zapytanie ofertowe „Usługa polegająca na dostawie paliwa dla medycznych pojazdów specjalistycznych OPEN w okresie 12 miesięcy, służąca realizacji projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski”, realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności w wyborze wykonawców zadań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe na Zakup cytobusa do badań cytologicznych

Zapytanie ofertowe na „Zakup cytobusa do badań cytologicznych w miejscu zamieszkania, dla realizacji projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski”, realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności w wyborze wykonawców zadań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z ogłoszonym w dn. 11.07.2016 r. postępowaniem ofertowym dla zadania pn. "Rozbudowa Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu: Etap II - Nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kompleksu budynków” informujemy o wyniku postępowania i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacja do pobrania w pliku PDF załączonym poniżej

Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu ofertowym.

W związku z postępowaniem ofertowym na „ Rozbudowę Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu: Etap II - Nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kompleksu budynków” na podstawie rozdziału 2 SIWZ, Organizator Przetargu informuję, iż wydłuża termin składania ofert określony w rozdziale 15 SIWZ z 18.07.2016 r. g. 10 na 21.07.2016 g. 10. Zmianie ulega tym samym termin otwarcia ofert i został ona wyznaczony na 21.07.2016 g. 14.00.