Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Przetargi

Informacja dla podmiotów zaproszonych do złożenia oferty cenowej na "Rozbudowę Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu"

Informacja dla podmiotów zaproszonych do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie ofertowym według zasad uregulowanych w przepisach art. 701, 703 – 705 Kodeksu cywilnego.

Wykonawcy, którzy otrzymali zaproszenie mają prawo złożyć ofertę zgodnie z warunkami SIWZ, która stanowi warunki przetargu w rozumieniu art. 701, 703 – 704 Kc.

Podmioty, które nie otrzymały zaproszenia nie mogą brać udziału w Postępowaniu, a złożona przez te podmioty oferta zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia

Postępowanie ofertowe na usługę doradztwa w rozliczeniu projektu

21.06.2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej S.A. w związku z ogłoszonym dn. 31.05.2016 r. postępowaniem ofertowym dla zadania pn. "USŁUGA DORADZTWA W ROZLICZENIU PROJEKTU PN. „ROZWÓJ PROFILAKTYKI ONKOLOGICZNEJ WŚRÓD KOBIET REALIZOWANY PRZEZ OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW S.A. NA TERENIE CAŁEJ WIELKOPOLSKI"" informuje o wyniku postępowania i dokonaniu dn. 21.06.2016 r. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja do pobrania w pliku PDF załączonym poniżej.