Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego

„Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego”

Przedsięwzięcie pn.: „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego” jest projektem grupowym dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w formie dotacji w ramach systemu zielonych inwestycji GIS.

Beneficjent środków: Województwo wielkopolskie

Jednostki realizujące:

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu (WZMiUW)

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej S.A. (OPEN)

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM)

Zakres rzeczowy zadania:

modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachów i podcieni, wymieniana opraw oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz montaż kolektorów fotowoltaiczne

Okres realizacji 2011-2016

Budynek WZMiUW przed termomodernizacją

Budynek WZMiUW po termomodernizacji

Budynek OPEN przed termomodernizacją

Budynek OPEN po termomodernizacji

Budynek POSUM przed termomodernizacją

Budynek POSUM po termomodernizacji