Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Inauguracja pracy nowoczesnego USG

W czwartek, 19 listopada przy udziale przedstawicieli władz samorządowych Województwa Wielkopolskiego w naszym Ośrodku odbyła się uroczysta inauguracja pracy nowoczesnego aparatu ultrasonograficznego wyposażonego w urządzenie do wykonywania biopsji mammotomicznej. Urządzenie zostało zakupione przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.3 " Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

ULTRASONOGRAFICZNY SYSTEM DIAGNOSTYCZNY HITACHI PREIRUS

Jest to jeden z najnowocześniejszych ultrasonografów na świecie pracujący w technologii cyfrowej. Z racji posiadanych właściwości przejawiąjących się dużą rozdzielczością i dokładnością obrazu, urządzenie to jest niezwykle przydatne do diagnozowania zmian w piersiach. Posiada funkcję oceny Fine Flow- to jest rodzaj badania Dopplerowskiego, umożliwiającego ocenę drobnych naczyń. Ta ocena jest bardzo pomocna przy określaniu zmian złośliwych, które bardzo często charakteryzują się patologicznym unaczynieniem.

Urządzenie umożliwia również wykonanie elastografii, czyli oceny sprężystości tkanek. Guzy lite, a takimi są nowotwory i stany przednowotworowe, są z natury twardsze od normalnej tkanki piersi, a także od większości zmian o charakterze łagodnym. Ta innowacyjna metoda pozwala na dokładniejszą ocenę zmian ogniskowych w piersi.

SYSTEM BIOPSJI PIERSI ENCOR

Biopsja mammotomiczna umożliwia pobranie materiału tkankowego. W przeciwieństwie do biopsji cienkoigłowej daje możliwość oceny histopatologicznej pobranej tkanki, a nie jedynie cytologicznej. Uzyskujemy w ten sposób więcej informacji o strukturze zmiany. Igła jest wspomagana przez system próżniowy, dzięki któremu podejrzana zmiana jest zasysana w obręb igły w jednoczasowym znieczuleniu miejscowym. Ten system umożliwia pobranie z piersi jedynie interesującego radiologa obszaru (np. zmiany podejrzanej), łatwiejsze pobranie wielu próbek z okolicy, a także opróżnienie miejsca po pobranych wycinkach ze zbierającej się krwi, czyli lepsze gojenie się zmiany.

Dzięki dokładności oraz możliwości wielokrotnego pobierania wycinków "za jednym wkłuciem igły" można całkowicie usunąć z piersi podejrzane zmiany, bez potrzeby zabiegu operacyjnego