Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Usługa polegająca na asyście pielęgniarki podczas wykonywania przez lekarza badań kolonoskopowych [...] w latach 2020-2023

Usługa polegająca na asyście pielęgniarki podczas wykonywania przez lekarza badań kolonoskopowych mieszkańcom Wielkopolski, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023

Link do postępowania w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25184