Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Usługa polegająca na dostawie cyfrowego aparatu mammograficznego, służąca realizacji projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023

Link : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208826

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 02.10.2019 r. dodano plik "Zmienione Zapytanie ofertowe", w którym w punkcie 5. Zamawiający doprecyzowuje termin "nieodpłatny serwis gwarancyjny". Jednocześnie zamawiający wydłuża czas na złożenie ofert o 2 dni, tj. do dnia 09.10.2019 r.

Unieważnienie postępowania