Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Rada nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Roman Wieczorek ( ur.1957) w Poznaniu.

W latach 1998 do 2016 związany z firmą Skanska- jedną z największych grup budowlano deweloperskich na świecie (z grupy Fortune 500).

  • 2002-2009 Vice prezes , od 2005 roku Prezes Zarządu Skanska SA w Polsce.
  • 2010-2016 Vice prezes Wykonawczy Zarządu Światowego Grupy Skanska w Sztokholmie.
  • 2014-2016 Prezes Zarządu Skanska Czechy i Słowacja.
  • 2017 zakończenie kariery zawodowej.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu . Prawnik , radca prawny specjalizujący się w prawie gospodarczym.

Członek Międzynarodowej Rady Doradców CEELI (Central and East European Law Initiative Institute) z siedziba w Pradze

Członek Consilium przy Wydziale i Kolegium „Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. Były członek Rady Doradców Bonnier Group Polska ( wydawca Pulsu Biznesu ), Od wielu lat realizuje wykłady i prezentacje dotyczące przywództwa, zarządzania, etyki i wartości w biznesie dla różnych ośrodków: uniwersytetów, uczelni wyższych, firm, organizacji NGO. Zainteresowany literaturą, filozofią, teorią zarządzania i przywództwa, etyką, muzyką.

Marek Zieliński jest absolwentem Politechniki Poznańskiej Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Specjalność Samochody i Ciągniki ; mgr inż. oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Wyższej Szkole Bankowej. Ukończył kurs i zdał egzamin dla kandydata członka Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa. Po studiach związany z przemysłem. Poseł na Sejm 4 kadencji (1991-2001 i 2007- 2011). Członek m. innymi Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, z-ca Przewodniczącego Stałej Komisji ds. Instytucji Finansowych , Komisji Skarbu Państwa, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ( 2006-2007) m. innymi z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu. W latach 1994 – 1997 Przewodniczący Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii. W latach 1998-2001 i 2007-2011 Przewodniczący Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN.

Pan Michał Chojara, 60 lat, mgr inżynier, jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budowy Maszyn, oraz absolwentem podyplomowego Studium Prawa Samorządowego na Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1981 – 1986 pracował jako kierownik działu produkcji w spółce Powogaz - Pniewy, a od 1986 roku do 1990 roku był Dyrektorem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pniewach. W latach 1991 – 1993 pracował jako Zastępca Dyrektora Teatru Nowego. Następnie w latach 1994 - 1996 zatrudniony był na stanowisku specjalisty ds. marketingu w spółce Powogaz - Pniewy. W okresie od 1996 roku do 2010 roku Pan Michał Chojara pełnił funkcję Burmistrza Gminy Pniewy. Od 2011 roku zatrudniony jest jako kierownik działu sprzedaży we Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu.

W latach 2003 – 2011 był Przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich. W latach 2002 -2006 był członkiem Komitetu Sterującego WRPO, a w latach 2003 – 2007 członkiem Wielkopolskiego Zespołu ds. Innowacji powołanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Ponadto w latach 2002 - 2010 był członkiem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Od 2012 roku pozostaje V-ce Przewodniczącym Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Od 2013 roku jest również członkiem zarządu Unii Wielkopolan.

Pani Jagoda Gołębiewska, 32 lata, absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. W trakcie uzyskiwania tytułu doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów przedsiębiorstw oraz uprawnień biegłego rewidenta.

W 2010 roku ukończyła cykl szkoleń w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zorganizowanych przez Ernst&Young w Poznaniu i Warszawie. W 2015 roku ukończyła cykl szkoleń w zakresie cen transferowych, zorganizowanych przez Verlag C.H.BECK oHG, BeckAkademie Seminare w Hamburgu.

Doświadczona i wykwalifikowana specjalistka w zakresie audytu i doradztwa finansowego, doradztwa gospodarczego i transakcyjnego dla przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania m.in. następującymi projektami doradczymi: restrukturyzacje i wyceny, due diligence w procesie fuzji i przejęć, modelowanie finansowe, feasibility study, strategie rozwoju. Współkoordynator projektów związanych z pozyskaniem finansowania oraz świadczonych dla instytucji finansowych.

Koordynuje liczne projekty o indywidualnym charakterze także przy współpracy z zewnętrznymi doradcami branżowymi. Posiada doświadczenie przy realizacji projektów doradczych i szkoleń m.in. w branżach takich jak: energetyczna, telekomunikacyjna, kolejowa, budowlana i przemysłowa.

W latach 2005 do 2008 pracowała jako Asystent i Senior w Dziale Audytu Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska Sp. z o.o., a następnie w latach 2009 – 2014 jako Menadżer SWGK Audyt Sp. z o.o. (wcześniej HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.), gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie projektami z zakresu usług audytorskich oraz doradczych, badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie ze standardami polskimi i międzynarodowymi.

Aktualnie od września 2014 roku pozostaje członkiem Zarządu SWGK Consulting Sp. z o.o.